Olomoucká škola astrologie
 
O nás
Mandaly
Kurzy
Astrologické a psychologické poradenství
Písemné vypracování horoskopu
Zajímavosti
Naše knihy
Astrologicný program Johannes
Ukázky z knih a kurzů
Ke stažení
Spřízněné stránky
Kontakt
Ida a Zdeněk Myslikovjanovi

Ida a Zdeněk Myslikovjanovi

tel.: 608 426 823
tel.: 608 230 237

Astrologický program Johannes   Astrologii lze dobře dělat pouze s kvalitním astrologickým programem. K výhodám astrologického programu Johannes od firmy Condata mikro s.r.o., který byl vyvinut v Olomouci skupinou kolem Ing. Jiřího Nitscheho, patří vysoká přesnost výpočtů a široká škála možností. Hlavní výhodou je, že se jedná o program, kde veškeré ovládání a manuály jsou v češtině.
   Kromě horoskopu základního (radix) lze počítat i tranzity, sekundární a primární direkce, profekce, horoskopy solární, lunární, tři druhy partnerských horoskopů, umístění stálic, citlivých bodů, čínský horoskop, vhodný i pro akupunkturu, hodnocení planet, Trutinu Hermetis, výpočty solárních i lunárních zatmění atd., což je jen stručný výčet možností. Program zahrnuje takřka všechny dostupné astrologické techniky a dalece přesahuje záběr i dobře vzdělaného astrologa.
   Je možno využít osm systémů výpočtů domů nebo převod na siderický zodiak, stejně tak jako dvacet šest druhů aspektů nebo poloviční vzdálenosti mezi planetami. Vhodným nastavením časového pásma a zeměpisných souřadnic místa spočítáte horoskop stejně dobře pro Olomouc jako pro kterékoliv místo v Americe či Asii.
   Technikou predikce Vám program najde do budoucna datum, kdy nastane Vámi hledaná konstelace dvou planet.
   V sekci „Animace“ se dostanete do jiného zobrazovacího režimu, který Vám umožní horoskop krokovat po hodinách, týdnech, měsících nebo i letech. Z hlediska prognóz je to mocný nástroj, pomocí něhož jste schopni rychle sledovat budoucí planetární vlivy.
   V sekci „Azimutální zobrazení“ si daný horoskop promítnete na hvězdné nebe a uvidíte, v blízkosti kterých souhvězdí a stálic na obloze jsou planety umístěny. Blízkost a charakter stálic, které mají v astrologii podstatný vliv, pak dále sledujete v sekci „Stálice“.
   Johannes jako jediný z astrologických programů má zakomponovanou statistiku, což v praxi znamená, že horoskopy můžete na základě určitých kritérií protřídit (např. vybrat všechny horoskopy se Sluncem v Kozorohu nebo Sluncem v 5. domě nebo s konjunkcí Saturn Slunce apod.) Tímto způsobem lépe pronikáte do umění výkladu a sami si pak můžete ověřit pravidla výkladu, která se jinak mechanicky opisují z knihy do knihy.
   Zajímá-li Vás astrologie historických období, program Vám umožní nalézt periodicky se opakující aspekty třeba od začátku tisíciletí apod.
   Podpora je i v podrobném manuálu Pavla Turnovského a v Moderní učebnici astrologie „Werich a astrologové“ Zdeňka Myslikovjana, která byla vypracována k lepšímu pochopení astrologických technik. Obě knihy jsou dodávané spolu s programem na CD v elektronické podobě.
   S programem je dodáno dva tisíce dat významných osobností ze světa umění, vědy, politiky apod., ale i významných astrologů nebo filozofů, což ocení zvláště začátečníci.


Ceník astrologického programu Johannes:

Johannes 2.1 Professional 5.500, - Kč
Johannes 1.9 Standard 3.600, - KčRozdíly mezi jednotlivými verzemi:

1) Johannes 1.9 Standard
   Standard umožňuje výpočty horoskopů, které lze zadávat v gregoriánském i juliánském kalendáři, v jakémkoli pásmovém čase, stejně jako v čase světovém a místním.
   Dále obsahuje prognostické metody tranzitů, sekundárních direkcí, solárních horoskopů, případně různých dalších revolucí.
   Jsou zde metody synastrického porovnávání dvou horoskopů. Možnost výpočtu čínského horoskopu, nikoliv pouze čínského roku, ale i měsíce, dne a hlídky a aktivního akupunkturního bodu.
   Program vypočte i umístění stálic na obloze a může Vám vyhledat i přesné konjunkce planet se stálicemi.
   Zběžně můžete horoskop vyhodnotit jedním ze tří způsobů: podle Kefera, Šoba, nebo čtyřmi prakvalitami.
   Program také disponuje prognostickou metodou primárních direkcí. Pomocí tohoto programu již lze provádět rektifikace horoskopu (zpřesnění předpokládané hodiny a minuty narození nebo určité události). Rektifikace lze provádět podle Trutiny Hermetis nebo pomocí primárních direkcí.
   Další dvě metody programu Johannes 1.9. Standard jsou zvláště významné z hlediska prognostické astrologie. V programu pomocí panelu „Predikce“ můžete vyhledat a časově určit jakoukoliv požadovanou polohu dvou pohybujících se prvků v určeném období, můžete vyhledat, kdy budou novoluní, úplňky nebo zatmění, či jiné pozice planet do budoucna.
   Dále můžete použít v programu panel „Rozvoj harmonických“, chcete-li zjistit, kdy dojde v budoucnu k určitému vztahu mezi pohybujícím se prvkem (tedy ke tranzitu či direkci) vůči nějakému prvku radixovému. Program Vám vyhledá data a přesné časové okamžiky těchto vztahů.

2) Johannes 2.1 Professional
   Johannes 2.1 Professional má vše, co je součástí nižší verze 1.9, navíc má pak zabudovanou moderní metodu astrokartografie, což je metoda vycházející z předpokladu, že při pohybu člověka po zeměkouli se modifikují síly jeho nativity. Dále má astrokartografie dopad z hlediska mundánní astrologie, protože je schopna určit největší dopad probíhajících tranzitů a průběh jejich drah na mapě světa. Johannes je zatím jediný český program, který astrokartografii umí.
   Verze 2.1 Professional má v sobě zabudovanou další novou moderní metodu lineárních barevných horoskopů v sekci „Kosmogram“, kde můžete v grafické podobě sledovat křivky jednotlivých planet s jejich průsečíky, tedy jejich časové průběhy (tranzity, direkce). Vidíte tak graficky nikoliv jenom okamžik narození - radix, ale i celkový průběh planet a jejich trendy pro zadané období, třeba i několika desítek let.
   Dále pro zvlášť náročné profesionály - program v sekci „Funkční soubory“ umožňuje graficky zobrazit různé astronomické veličiny tranzitujících planet a jejich průběhy pro zadaná období.


Objednávky: Mgr. Ida Myslikovjanová
Nábřeží 9, Olomouc 772 00
tel. 608 426 823


   Program je třeba zaplatit předem na účet. Po zaplacení program dostanete elektronickou cestou.
Copyright © 2008 Michal Hanusek