Olomoucká škola astrologie
 
O nás
Novinky
Kurzy
Astrologické a psychologické poradenství
Písemné vypracování horoskopu
Zajímavosti
Naše knihy
Astrologicný program Johannes
Ukázky z knih a kurzů
Ke stažení
Spřízněné stránky
Kontakt
Ida a Zdeněk Myslikovjanovi

Ida a Zdeněk Myslikovjanovi

tel.: 608 426 823
tel.: 608 230 237

Werich a astrologové



Moderní učebnice astrologie

Jan Werich

Zdeněk Myslikovjan


Knihu lze volně stáhnout v sekci download.



PŘEDMLUVA

   Pouštíme se do studia astrologie na příkladu jedné z velkých osobností ze světa umění Jana Wericha. Herce, který tak dobře ztělesňoval mecenáše astrologů Rudolfa II., atmosféru kolem rabbiho Löwa a dobu, kdy v renesanční Praze se scházeli astrologové s alchymisty a různými kumštýři, ať již pravými či nepravými.

   Z literatury uvedené v závěru této publikace jsme vybrali seznam událostí ze života Jana Wericha a jeho přátel, které považujeme za důležité, a vytvořili jsme z nich inventář, na kterém si budeme ověřovat platnost astrologie a zkoušet její různé metody.

   Werichův život je dostatečně zdokumentován a navíc je známá i hodina jeho narození. Konkrétní život člověka a jeho tvorba je totiž tím nejlepším materiálem pro praktické studium astrologie.

   Není nic lepšího pro studium astrologie než životopisy významných osobností a jejich díla. Zde si totiž můžeme ověřovat platnost starých astrologických pravidel a případně také získávat nové poznatky a obohacovat jimi vlastní obor. Astrologie je především věda empirická. Svá pravidla odvodila na základě pozorování jevů probíhajících zde na Zemi a jejich srovnání s nebeskými konstelacemi.

   Zábavným a psychologizujícím astrologickým povídáním je zahlcen náš trh až příliš. Chceme jít trochu více do hloubky, než je obvyklé, a proto se zde zabýváme podrobněji různými astrologickými technikami na bázi astrologického programu Johannes, který je důstojným nástrojem každého astrologa. Je to výsledek několikaleté práce, při níž se spojili Ing. Jiří Nitsche a Ing. Jindřich Bula, a posléze s astrologem Pavlem Turnovským vyvinuli konečně původní český astrologický program.

   V této práci se držíme současného trendu v astrologii, který vyvolal americký astrolog Robert Hand - jeden z nejvýznamnějších současných žijících astrologů, působící v Kalifornii, tvůrce důležitého projektu Hindsight, které je zaměřené na komentované vydávání starých astrologických traktátů v moderních anglických překladech.

   Robert Hand klade důraz hlavně na staré a ověřené astrologické techniky. Je autorem několika moderních knih o astrologii. Klade důraz na to, k čemu astrologie je a vždy byla určena - k prognózám do budoucna. Tento akcent zapadl jaksi v současném psychologizujícím pojetí někam do pozadí. Jako by se snad ani nesmělo vyslovovat slovo "osud". Je to dáno jednak určitou slabostí a kapitulací před tzv. moderním světonázorem a jednak i postojem současného naivního optimismu a filozofie neomezených možností. Takhle naivní ovšem středověká a ani renesanční astrologie nebyla. Proto je nutný návrat ke kořenům. V tom je hlavní síla astrologie, že dokáže události nejenom kvalitativně předvídat, ale dokáže i z časového hlediska určit, kdy nastanou. Proto jsou významné různé staré i nové astrologické techniky a program Johannes jimi disponuje v maximální míře.

Olomouc, listopad 2000 Zdeněk Myslikovjan
Copyright © 2008 Michal Hanusek